Statut spółdzielni

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze statutem Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „DEMBUD".

PDF Odpis statutu spółdzielni do pobrania