Wyróżnienia

Odznaka "Za zasługi dla Spółdzielczości"

Odznaka

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Dembud została wyróżniona prestiżową Odznaką "Za zasługi dla Spółdzielczości" przyznawaną przez Krajową Radę Spółdzielczą.


Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla Dembudu

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Dembud posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadany na podstawie danych finansowych z roku 2013. Na podstawie analizy wskaźników finansowych jak również moralności płatniczej, firma Dun and Bradstreet Poland wiodąca na rynku międzynarodowa wywiadownia gospodarcza wyróżnia firmy wiarygodne biznesowo. Do grona uhonorowanych należą wyłącznie firmy o najwyższej ocenie stabilności według Dun & Bradstreet Poland i Spółdzielnia znajduje się w tym gronie. Dane finansowe wyróżnionych firm, wyselekcjonowanych ze wszystkich firm działających w Polsce dają gwarancję wysokiego poziomu rentowności i płynności finansowej, a poziom zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy lub nie wystąpił.

Otrzymanie Certyfikatu to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.

Spółdzielnia ma prawo do posługiwania się informacją o przyznanym wyróżnieniu w oficjalnych informacjach, wszelkich kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym umieszczania informacji o jego przyznaniu na wizytówkach, papierze firmowym, stronie internetowej.

Poniżej znajdą Państwo link do naszego Certyfikatu w języku polskim:

certyfikat

i angielskim: