Zarząd SBM Dembud

Witold Romanowski

Prezes Zarządu


Anna Pichała

Z-ca Prezesa Zarządu d/s Ekonomicznych


Jacek Kos

Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych